AKMO II

Assenede

De KMO-zone 'AKMO II' is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen. De kavels hebben een oppervlakte van maximum 5.000 m2. Opslag, productie en een beperkte detailhandel zijn toegelaten.

Het bedrijventerrein werd ontwikkeld met bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit zodat er kan gestreefd worden naar uniformiteit tussen de bedrijfskavels. ‘AKMO II’ is een CO2-neutraal bedrijventerrein: bedrijven zijn dus verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit gebeurt door afname en/of productie van groene stroom, deelname in een groenestroomproductie of een compensatie via emissiekredieten.

De openbare groenzones zijn door Veneco aangelegd. Voor het onderhoud betalen de eigenaars jaarlijks een vergoeding.

Uitverkocht.

project

AKMO II, Assenede - Meetjesland

Nabij de N49 en ter hoogte van het bedrijf Johnson Controls

opdrachtgever

Gemeentebestuur Assenede

studiebureau

Studiegroep Irtas

aannemer

Aclagro

oppervlakte

4,8 ha

AKMO II