Bedrijvenpark

Maldegem

Via een nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte. Inschrijven kan hier

Bedrijvenpark Maldegem

De gemeente Maldegem, Veneco, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer transformeren samen het bedrijvenpark ter hoogte van Krommewege/Vliegplein/Steenhouwerslaan//Industrielaan. Naast de heraanleg van het bestaande terrein (125 ha), komt er ook een uitbreiding, goed voor ongeveer 35 ha extra bedrijventerrein. 

Timing - Uitbreiding 

In 2020 lag de focus op de uitvoering van het archeologisch onderzoek (volg de Facebookpagina Archeo-Veneco). Vanaf 21 september 2020 start aannemer Stadsbader met de wegen- en rioleringswerken in de nieuwe zone. 

In januari 2021 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit om het te ontwikkelen nieuwe bedrijventerrein aan te sluiten op de N9. Door de aanleg van de nieuwe wegenis naar de uitbreidingszone zal doorgaand verkeer t.h.v. het kruispunt Ringbaan/Zandakkers naar het bedrijventerrein niet meer mogelijk zijn. 

Naast de nieuwe wegenis wordt een netwerk van fietspaden aangelegd met een verbinding naar Adegem-Dorp via de Lekvijverswegel en naar Maldegem via het Vliegplein. Ook op het bestaand bedrijventerrein wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd en nieuw aangelegd (Krommewege en Nijverheidslaan). 

Timing - Heraanleg bestaand terrein 

In september start Aquafin een bevraging bij de bedrijven op het bestaand bedrijventerrein en in een deel van de Lindestraat en Blekkersgat voor de scheiding van regen- en afvalwater op privaat terrein.

De geplande werken gebeuren in 5 fasen en zullen opeenvolgend plaatsvinden tussen 2021 en 2028:

  • Fase A: Krommewege + Deel Lindestraat (tussen Pot- en Zuidhoutstraat en Krommewege)
  • Fase B: Nijverheidslaan 
  • Fase C: Steenhouwerslaan
  • Fase D: Vliegplein + deel Sint-Barbarastraat (tussen Vliegplein en N9) + deel Blekkersgat (tussen kallestraat en Krommewege)
  • Fase E: Industrielaan


 

MEER INFO?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen vrijblijvend hun gegevens doormailen naar wendy.vanlaere@veneco.be

project

Bedrijvenpark, Maldegem - Meetjesland

Uitbreiding met regionaal en lokaal bedrijventerrein.

opdrachtgever

Gemeentebestuur Maldegem

studiebureau

Masterplan: Sweco
Ontwerp wegen en riolering: Arcadis

aannemer

Stadsbader

oppervlakte

35 ha extra bedrijventerrein