Kernversterking en lokale economie

Lokale besturen staan voor de uitdaging om ruimte voor ondernemen in de kernen te behouden, te stimuleren en te creëren. Nu nog meer dan anders. Het coronavirus zet de uitdagingen op scherp. Daarom breidt Veneco haar dienstverleningskorf ‘Lokale economie’ uit zodat aangesloten gemeenten op een maximale ondersteuning kunnen rekenen. 

De dienstverlening steunt op drie pijlers:

 • Nabijheid en participatie
  • Inzetten stafmedewerker als intergemeentelijk ambtenaar lokale economie.
   Verschillende opdrachten zijn mogelijk bvb. koop lokaal acties, opstarten ondernemersforum,….
    
 • Concrete projectrealisatie
  • Economisch revitaliseren van publieke of private leegstaande panden.
   Veneco begeleidt verschillende type projecten (PPS-, aankoop-, pop-up-, verkoop- en uitgiftedossiers)
    
 • Onderbouwde visievorming
  • Opmaak beleidsplannen lokale economie.
   Een beleidsplan vormt de basis voor een gemeentelijk lokaal economisch beleid.