Kernversterking en lokale economie

Lokale besturen staan, meer dan ooit, voor de uitdaging om ruimte voor ondernemen in de kernen te behouden en en te creëren. Daarom breidt Veneco haar dienstverleningskorf ‘Lokale economie’ uit zodat aangesloten gemeenten op een maximale ondersteuning kunnen rekenen. 

De dienstverlening steunt op drie pijlers:

 • Nabijheid
  • Het inzetten van onze stafmedewerker als intergemeentelijk ambtenaar lokale economie, voor één of meerdere dagen per week en dit voor het uitvoeren van allerhande taken bvb. 
   • opzetten ondernemersloket;
   • gerichte communicatie naar ondernemers;
   • organisatie 'koop lokaal'-acties;
   • uitwerken van een gemeentelijke cadeaubon;
   • herzien van allerhande reglementen (bvb. pop-up regelgeving);
   • begeleiden en indienen van subsidieaanvragen i.h.k.v. ondersteuning horeca, middenstand en detailhandel in de gemeente. 
     
 • Participatie
  • Ondernemers betrekken bij de uitwerking van het economisch beleid van de gemeente door het:
   • opstarten en begeleiden van de ondernemersraad/adviesraad voor lokale economie;
   • bevragen van de ondernemingen in de gemeente om hun noden en verwachtingen te kennen. 
     
 • Onderbouwde visievorming
  • Uitvoeren van een cijfermatige analyse van de socio-economische situatie in de gemeente (bvb. leegstandscijfers, aantal handelaars in de gemeente,...);
  • Opmaak van een actieplan lokale economie met concrete doelstellingen en acties die de richting van het lokaal economisch beleid vastleggen. 

Vragen? 

Neem contact op met Noémie Jacobs, stafmedewerker lokale economie via noemie.jacobs@veneco.be of via 09/251.22.22.