Wat is een digitale meter?

De analoge meter heeft 2 telramen ‘piekverbruik’ en ‘dalverbruik’ en werd ontworpen voor elektriciteit in één richting nl. van producent naar consument.

De digitale meter heeft 4 telramen ‘piekverbruik’, ‘dalverbruik’, ‘piekproductie’ en ‘dalproductie’ en is ontworpen in functie van technieken voor hernieuwbare energie waarbij de consument ook zelf energie produceert. Deze meter wordt sinds juli 2019 gefaseerd ingevoerd (prioritair bij zonnepaneel- en budgetmeterklanten en nieuwbouw).

Nuttige links: