Vlaamse Energielening

Opgelet, de Vlaamse Energielening kan op dit moment niet meer aangevraagd worden, omdat deze vanaf 1 september wordt vervangen door de nieuwe 'MijnVerbouwLening'.  Meer informatie hierover vind je hier.

Enkel indien uw aanvraag voor de Vlaamse Energielening buiten de voorwaarden valt van de nieuwe MijnVerbouwLening kan deze nog worden ingediend tot uiterlijk 8 augustus 2022. Neem contact op met het Energiehuis voor meer info. 

Via Energiehuis Veneco wordt de Vlaamse energielening aangeboden. Bepaalde doelgroepen, vzw's en coöperatieven kunnen bij ons terecht voor energiezuinige renovaties zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,… De lening bedraagt maximaal 15.000 euro en is renteloos voor specifieke doelgroepen. 

De terugverdientijd is beperkt zodat de investeerder snel kan genieten van zijn besparing op energievlak.

Energiebesparende maatregelen

 • dakisolatie (R-waarde ≧ 4,5 m2 K/W)
 • spouwmuurisolatie (R-waarde ≧ 0,75 m2 K/W)
 • gevelisolatie (R-waarde buitenmuur ≧ 3 m2 k/W)
 • vloerisolatie (R-waarde ≧ 2 m2 K/W)
 • hoog rendementsbeglazing, -deuren en -poorten (U-waarde ≦ 1,0 W/m2K) (m.b.t. het hoofdgebouw, bijgebouwen komen niet in aanmerking)
 • zuinige verwarmingsinstallatie
 • zonneboiler
 • warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling
 • energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
 • luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • PV zonnepanelen (verplicht in te vullen document ‘Verklaring op eer’!)
 • energieopslagtechnieken en beheersystemen
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep en dit in samenwerking met het OCMW)

De werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer.
Voor het aanvragen van de lening moet u een offerte kunnen voorleggen. Voor de uitbetaling en het effectief starten van de lening moet u de factuur kunnen voorleggen. Facturen die ouder zijn dan 2 maand bij het ondertekenen van het contract komen niet meer aanmerking.

Voor wie?

 • De woning waar de werken zullen worden uitgevoerd, bevindt zich één van de deelnemende gemeenten
 • Natuurlijke personen die tot de doelgroep behoren, komen in aanmerking nl. eigenaar/verhuurder, eigenaar/bewoner of huurder.

Wie behoort tot de bijzondere doelgroep?

 • U krijgt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1 -> attest FOD bijvoegen in uw dossier).
 • Het gezamenlijk belastbaar (gezins-)inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan € 32.980 te verhogen met € 1.720 per persoon ten laste (belastingaangifte 2020, inkomsten 2019 bijvoegen in uw dossier).
 • U doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen (attest schuldbemiddeling bijvoegen in kredietaanvraagdossier).
 • U wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kun betalen (attest OCMW bijvoegen in kredietaanvraagdossier).
 • U ontvangt het sociaal tarief bij uw energieleverancier.
 • Ik ben eindafnemer met een uitsluitend nachttarief voor elektriciteit.
 • U heeft recht op een verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en heeft een jaarlijks bruto belastbaar (gezins-)inkomen dat lager dan of gelijk is aan € 20.764 (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met € 3.844 per persoon ten laste

Meer info
Download de toelichting

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor particulieren

Indien u nog verdere vragen hebt, neem contact op via:
Tel: +32 (0)9 251 22 22
E-mail: energiehuis@veneco.be