Bedrijventerrein Evergem Groenling bijna volledig verkocht

Bijna alle kavels op het bedrijventerrein Groenling in Evergem zijn verkocht. Het terrein is bedoeld voor lokale KMO’s en trekt zowel kleinere als grotere bedrijven aan, wat de diversiteit, de economische dynamiek en de welvaart van de regio ten goede komt.

Bijkomende ruimte voor lokale KMO’s

De maatschappelijke doelstelling van Veneco is om de lokale economie te stimuleren en zo de tewerkstelling te bevorderen. Dit doet Veneco door betaalbare bedrijfsgronden aan te bieden. De prijzen liggen een stuk lager dan de marktconforme prijzen, gekoppeld aan een aantal verkoopsvoorwaarden.

Bij de aanleg van een bedrijventerrein besteedt Veneco veel aandacht aan een groene en duurzame inrichting. Om deze kwaliteit, duurzaamheid en integratie in de omgeving te blijven bewaren, beheert Veneco het terrein ook na de ontwikkeling. Dit start bij de verkoop van een perceel waarbij we aan de bedrijven vragen de verkoopsvoorwaarden na te leven met betrekking tot de omgevingsaanleg. Zo komen we tot een bedrijventerrein waarbij zowel de totaalinrichting als de inrichting van de individuele percelen op elkaar zijn afgestemd. Deze inspanningen betekenen een meerwaarde voor de bedrijvenzone, hebben een positieve weerslag op de werking van de bedrijven en staan garant voor een kwalitatieve, ruimtelijke beeldkwaliteit.

Grote interesse en enthousiaste reacties

Op 12 september 2023 organiseerde Veneco een infomoment voor geïnteresseerde ondernemers. Meer dan 30 bedrijven kregen info over de verkoopsvoorwaarden, de verkoopprocedure en de wijze van kandidaatstelling voor het nieuwe bedrijventerrein Groenling. De opkomst was een succes, wat resulteerde in een grotere vraag dan aanbod.

Enkele maanden later ontvingen we van ongeveer de helft een kandidatuurdossier, dit voor zowel kleinere als grotere loten.

Realisatie en inrichting

Het bedrijventerrein is strategisch gelegen nabij de op- en afrit van de R4 en heeft een totale oppervlakte van 75.000 m2 waarvan 54.000 m2 bestemd is voor bedrijven. Dit project maakt deel uit van de grootschalige bedrijvenzones in de Kanaalzone van Gent.

In 2022 ontving Veneco van de gemeente Evergem de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken, waarna aannemer Hertsens in de zomer van dat jaar startte met de voorbereiding van de werf. In het najaar was de eerste spadesteek een feit.

Het bedrijventerrein is ontworpen met oog voor de toekomst en duurzaamheid: het heeft een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, een rotonde voor vlot verkeer en een collectief regenwaterbeheersysteem. Bovendien regelt ook elk bedrijf afzonderlijk de eigen regenwatercaptatie.

De infrastructuur is zo opgezet dat het verkeer niet door de aanpalende woonwijken hoeft te rijden, wat zorgt voor een betere leefbaarheid in de buurt. 

Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groenling versterken we de economische slagkracht van de gemeente

Joeri De Maertelaere, burgemeester Evergem

We verwelkomen 8 nieuwe bedrijven

En stellen er u 6 voor. Het bedrijf dat perceel 10 aankocht, moet dit intern nog communiceren. Perceel 9 is recent terug beschikbaar gekomen. We kunnen meedelen dat er 4 toewijzingen zijn gebeurd op het noordelijk gedeelte en 4 toewijzingen op het zuidelijk gedeelte.

Het is bijzonder fijn om het enthousiasme en de gedrevenheid van de ondernemers te zien. Zij staan te springen om te starten met hun project. 

Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco

De nieuwkomers in het noorden:

Tom De Smet BV is een bouwbedrijf uit Assenede, gespecialiseerd in het monteren van bedrijfsgebouwen voor agro en industrie. Het bedrijf kent een blijvende groei en heeft de ambitie om de productie van de gebouwen in eigen handen te nemen. Dit maken ze in de toekomst mogelijk op perceel 1 met een oppervlakte van 7.376 m2.

DWB Overslag is een jong groeiend familiebedrijf uit Ertvelde, actief in op- en overslag, grondverzet en transport. Het bedrijf is regelmatig aan het werk in North Sea Port. Dit maakt het bedrijventerrein Groenling de perfecte uitvalsbasis. Voor de opslag en het onderhoud van het machinepark werd aan DWB Overslag het perceel 4 met een oppervlakte van 2.135 m2 toegewezen.

Pronor uit Gent (Wondelgem) helpt bedrijven om de veiligheid op hun sites te verhogen aan de hand van intercom- en bedrijfsevacuatiesystemen, camerabewaking, toegangscontrole, operatorsystemen,… Om ook zelf te blijven investeren in veilig werken en om duurzaam te kunnen groeien in deze sterk groeiende markt, koopt Pronor perceel 5 aan met een oppervlakte van 2.501 m2. Bovendien bevinden heel wat van hun klanten zich ook in het nabijgelegen North Sea Port. Een win-win dus.

Elektrotechniek De Weweire bvba uit Assenede richt zich op ventilatie, domotica, elektriciteit, zonnepanelen, laadpalen en energieopslag. Ook het onderhoud en service maken deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Door de behoefte aan energie-efficiëntie wil het bedrijf meegroeien met de noden van de klant. De verhuizing naar perceel 6 met een oppervlakte van 2.706 m2 kan een toekomstgerichte groei opvangen.

De nieuwkomers in het zuiden:

Vareca uit Assenede is een lokaal bouwbedrijf dat zich toespitst op de realisatie van residentiële gebouwen. Omdat het bedrijf ook afbraak-, grond- en betonwerken voor haar rekening neemt, is er nood aan uitbreiding. Zo krijgt Vareca extra ademruimte om in de toekomst efficiënter te kunnen werken. Het perceel 8 met een oppervlakte van 7.777 m2 zal dan ook ten volle benut worden voor de verdere ontplooiing.  

Baetec uit Evergem is reeds jarenlang actief op het bedrijventerrein en vergroot het huidig perceel met een oppervlakte van 2.609 m2. Hiermee willen zij hun activiteiten rond groene energie, bordenbouw en industriële elektrotechnische installaties verder uitbouwen.