Herbestemming voormalige rustoord De Mey tot innovatief woonproject in Wachtebeke

In de Godshuisstraat wordt het waardevolle erfgoedgebouw, rustoord De Mey, binnenkort herbestemd tot een innovatief woonproject. Het OCMW Wachtebeke stelt ontwikkelaar Acasa aan voor de bouw van 31 entiteiten en een collectieve ruimte.

Voormalig rustoord De Mey herbergde tot voor kort de kantoren en wasserij van het OCMW, een vestiging van de heemkundige kring en een tijdelijke verblijfplaats voor asielzoekers. Alle diensten verhuisden naar een andere locatie, waardoor het erfgoed grondig gerenoveerd en herbestemd kan worden als woonproject.

Het OCMW ging samen met streekintercommunale Veneco op zoek naar een geschikte private partner. Veneco lanceerde een PPS-procedure met als doel de reconversie van het voormalige rustoord tot een beeldbepalend en kernversterkende woonontwikkeling. Het project biedt het OCMW een unieke kans om een wijk te creëren waar vernieuwend en innovatief wonen centraal staat in relatie tot de aanpalende gemeenschapsvoorzieningen.

Ontwikkelaar Acasa kwam, samen met BSA · Buyse Seghers Architecten en Buro Groen, met een mooi voorstel van 31 wooneenheden. De ontwerpers zetten sterk in op de synergie tussen vroeger en nu door oude en nieuwe gebouwen vakkundig met elkaar te verweven binnen een passend geheel voor de toekomst. Ze stellen in hun plan een nieuwe brede U-vorm voor opgebouwd uit drie losstaande, maar aaneengesloten bouwvolumes die samen een open binnenhof omarmen. Deze drie volumes vormen samen met de kapel een herkenbaar ensemble, waardoor het oude Godshuis opnieuw tot zijn recht komt als waardevol erfgoed in de gemeente.

Daarnaast zet de ontwikkelaar sterk in op levenslang en duurzaam wonen. De site en de verschillende woningen zijn integraal toegankelijk. Alle eenheden worden voorzien zonder interne trappen en kunnen door flexibiliteit en aanpasbaarheid meegroeien met de bewoners. Het project voorziet ook een diversiteit aan woontypologieën, verspreid over de verschillende woongebouwen.

De kwaliteit van de nieuwe architectuur en de belevingswaarde van het (semi-)publieke groen getuigen van een doordachte invulling voor deze complexe site. Het groen wordt gebundeld tot een grote collectieve binnentuin waar zowel de bewoners van de woonontwikkeling als van het woonzorgcentrum van kunnen genieten.

Als projectcoördinator en partner van de gemeente Wachtebeke zijn we tevreden met het resultaat, het is een bijzonder mooi project geworden waar wonen in een groene omgeving met een sociale cohesie en ruimte om te delen centraal staat.

De ontwikkelaar zal op korte termijn een omgevingsvergunning indienen en hoopt in de loop van 2026 te starten met de bouw van het project.