Kennisdeling

Veneco organiseert studiemomenten of opleidingen voor de gemeenten rond inhoudelijke thema’s die bij de gemeenten leven of rond wetgeving die op de gemeenten afkomt. Deze studiemomenten organiseren we telkens in samenspraak met andere relevante actoren op het terrein. Dit kan gaan over handhaving, herbestemming kerken, initiatieven rond lokale economie, inspiratiemomenten rond energie en klimaat,….

Ook thematische sessies komen aan bod, enkele voorbeelden:

  • Eén jaar handhaven
  • Fietstour met Brent Toderian i.s.m. Fietsberaad
  • Klimaatevent Meetjesland Klimaatgezond i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen
  • Lancering kwaliteitskamer VakWeRK samen met Interwaas en Solva

                          

In het kader van het ESF dossier ‘Versterkt Streekbeleid’ organiseerden we samen met de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen verschillende regiolabs met alle relevante actoren over specifieke thema’s.

De VeneConferentie is een intergemeentelijke werkgroep voor gemeenten en kent veel bijval: burgemeesters, schepenen en ambtenaren zijn welkom. Naast concrete kennisuitwisseling biedt het de ambtenaren de mogelijkheid om elkaar op een informele manier te leren kennen. Essentieel is de begeleiding van concrete dossiers met de mogelijkheid tot interactie op regionale schaal. Deze VeneConferentie heeft een permanent en structureel karakter en is het forum om het ruimtelijk toekomstbeeld van de regio te ontwikkelen. 

                           

Met onze jaarlijkse Algemene Vergadering gaan we een breder maatschappelijk debat aan, met externe sprekers zoals Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester, Mieck Vos – Algemeen directeur VVSG, Joachim De Vos – CEO Living Tomorrow, Peter Van den Abeele – Stadsbouwmeester Gent en Jonathan Holslag – Professor internationale politiek.

                           

Onze medewerkers participeren aan de verschillende werkgroepen van Vlinter, zodat ook die kennis doorstroomt naar de regio. Het gaat om de werkgroepen bedrijvigheid, juridische zaken, ruimtelijke ordening, wonen, ICT-GIS, milieu en bedrijventerreinmanagement.

En tot slot staat communicatie centraal, zowel intern als extern. Onze activiteiten zijn te volgen via de nieuwsbrief, facebook, twitter of LinkedIn.