Archeologisch vooronderzoek Moerakker in Aalter

Het lokaal bedrijventerrein 'Moerakker' in Aalter omvat de uitbreiding van een bestaande KMO-zone. 

Via een aanbesteding is Veneco op zoek naar een erkend archeoloog voor het uitvoeren van het archeologisch vooronderzoek in het kader van de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein. 

Aanbesteding

CPV-code hoofdcategorie: 71351914 – Archeologische diensten

De aanbesteding verloopt via een openbare procedure. 

Meer info over deze oproep en de selectiecriteria zijn raadpleegbaar via deze link.

Indienen offerte

De offerte dient uiterlijk maandag 15 april 2024 om 14:00 uur ontvangen te worden door de aanbestedende overheid, en moet elektronisch worden overgemaakt via het procurement.

Er is geen publieke opening van de aanvragen tot deelneming voorzien. Vragen verlopen via het forum op het nieuwe procurement platform.