De Prijkels: 5 percelen te koop

Veneco realiseerde de uitbreiding van het bedrijventerrein De Prijkels in Deinze, Nazareth en Kruisem, langs de E17.

Het duurzame bedrijventerrein is zo goed als afgewerkt, enkele bedrijven namen reeds hun intrek in het nieuwe bedrijfsgebouw of zijn volop aan het bouwen.

De Prijkels is een toonbeeld van rationeel ruimtegebruik en duurzaamheid: geen bouwbeperking in de hoogte, collectieve waterbuffering, gescheiden fietspaden, faciliteren van initiatieven waarbij regenwater wordt opgevangen en gerecupereerd, het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine, extensief groenbeheer door begrazing via schapen,…

Nog 5 percelen beschikbaar

In de zomer van 2018 verwelkomden we het eerste bedrijf in de uitbreiding van De Prijkels. In 2019 waren dat er al 13. En vandaag komen er nog eens 12 bedrijven bij. Na deze toewijzingen zijn er nog een 5-tal percelen beschikbaar. 

Zone Zuidwest

Perceel 14a: +/- 12.678 m2
Perceel 22: +/- 21.237 m2

Zone lokaal bedrijventerrein

Perceel 33: +/- 4.660 m2
Perceel 36: +/- 3.222 m2
Perceel 38: +/- 3.386 m2

Alle info is hier beschikbaar. 

Interesse?

Het kandidatuurdossier moet zowel digitaal via wendy.vanlaere@veneco.be als aangetekend per post verstuurd worden. De dossiers moeten ten laatste op vrijdag 5 november in ons bezit zijn. 

Vragen? 

Wendy Van Laere: wendy.vanlaere@veneco.be