Innovatief woonproject in de Saterstraat - Aalter

Verkoop onder voorwaarden van projectgrond voor de oprichting van een innovatief woonproject (8 woonentiteiten)

Veneco is op zoek naar een private partner, een multidisciplinair team, om te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen Veneco als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds, met als doelstelling de realisatie van een innovatief woonproject op de site aan de Saterstraat in Ursel.

In deze fase maken we een selectie van ge├»nteresseerde kandidaten. 

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen de documenten downloaden na het vervolledigen van onderstaand formulier.

Overeenkomstig artikel 64 van de wet van 17-06-2016 dient de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent dus niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Dieter Van Acker. 

Indiening

30 mei 2022 om 10.15 u

Vragen? 

Dieter Van Acker
E: dieter.vanacker@veneco.be
T: 09/218.98.31