Kaprijke: Ontwikkelaar voor de realisatie van sociaal verhuurproject

De gemeente Kaprijke wenst in samenwerking met de intercommunale Veneco in de voormalige conciërgewoning naast het historisch gemeentehuis een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en noodwoning te realiseren. Een LOI is een kleinschalig opvanginitiatief voor vluchtelingen, gefinancierd door de federale overheid en georganiseerd door een OCMW. Een noodwoning is een tijdelijke oplossing ingeval van woningnood (bijv. na uithuiszetting) voor inwoners van de gemeente, gefinancierd en georganiseerd door een OCMW/gemeentebestuur. 

Pand Plein 1

De gemeente heeft haar oog laten vallen op de renovatie van het pand op Plein 1, eigendom van de gemeente. Tot op heden wordt enkel het gelijkvloers sporadisch gebruikt voor activiteiten van lokale verenigingen. Het pand heeft een grondige renovatie nodig en moet op maat van het sociaal woonprogramma ingericht worden. De gemeente wenst de kosten hiervoor te spreiden in de tijd. 

Private partner gezocht

De gemeente zoekt een private partner die de financiering, het ontwerp (incl. omgevingsvergunning), de coördinatie, de verbouwing, het onderhoud en hoofdverhuur van de sociale wooneenheden kan opnemen.  

De gehanteerde procedure is een vorm van PPS-samenwerking waarbij de gemeente een kosteloze erfpachtovereenkomst voor minimaal 27 jaar afsluit met een private ontwikkelaar. De ontwikkelaar renoveert het pand en verhuurt dit in zijn geheel voor minimaal 27 jaar aan de gemeente. De sociale dienst van het OCMW wijst de cliënt aan als bewoner van de noodwoning (via sociaal verslag) en/of van de LOI-woning (conform de regelgeving hieromtrent).

De opdracht wordt gegund via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen uiterlijk tot en met vrijdag 7 december 2021 om 16 u via e-tendering.

Vragen? 

Catherine Pyck: catherine.pyck@veneco.be