Private partner voor kernversterkend project in Merelbeke

De gemeente Merelbeke wenst op de site Hebbelynck een kernversterkend project te realiseren.

De projectsite, gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg, Kerkstraat en Sportstraat, ligt centraal in de gemeente Merelbeke. Het is een beeldbepalende plaats die een kwalitatieve ontwikkeling vereist. De ontwikkeling van dit bouwblok moet de volgende stap zijn in de versterking van de kern van Merelbeke, na de ontwikkeling van het gemeentehuis en het gemengd winkel-woonproject aan de overzijde van de steenweg.

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een Private Partner, i.c. een multidisciplinair team, om te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen de gemeente Merelbeke als Publieke Partner enerzijds en een Private Partner anderzijds, met het oog op de realisatie van een gemengd kernversterkend project op de site Hebbelynck.

Contactgegevens

Yen Van Der Voort: yen.vandervoort@veneco.be

Documenten

Ge├»nteresseerden kunnen een voorstel indienen uiterlijk tot 29 oktober 2021 om 10.00 u. Het dossier is te downloaden en te bekijken via volgende weblinks:

1. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410866-2021:HTML:NL:HTML&tabId=1&tabLang=nl

2. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419969