Tramstelplaats in Merelbeke

De gemeente Merelbeke wenst de voormalige tramstelplaats en bijhorende werkplaats aan de Hundelgemsesteenweg om te vormen tot een bruisend economisch epicentrum. Er wordt een kwalitatief programma met maatschappelijke meerwaarde beoogd waarbij de focus ligt op de lokale gemeenschap. In samenwerking met Veneco gaat de gemeente op zoek naar verschillende uitbaters, erfpachters en/of concessiehouders voor de gebouwen. 

De site, die tot 1998 werd gebruikt als stelplaats voor bussen van de vervoersmaatschappij en nadien als werkplaats voor gemeentelijke diensten, krijgt binnenkort een invulling die (deels) toegankelijk is voor het brede publiek. Dit kan gaan over horeca, een economische besteding, (tijdelijke) tentoonstellingen, kleinschalige evenementen, workshops, etc.

Miss Miyagi onderzocht samen met de gemeente verschillende scenario’s voor de totale site en vertaalde haar bevindingen naar een sluitende visie. Veneco, het intergemeentelijke samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent, ondersteunt op haar beurt de gemeente Merelbeke met de uitgifte van de drie erfgoedrijke gebouwen die de site rijk is. Door een combinatie van erfpachtrechten te vestigen en concessieovereenkomsten te sluiten op de waardevolle erfgoedgebouwen, wil de gemeente een weldoordachte mix van publiek toegankelijke en commerciële functies realiseren op deze centrale locatie. 

Deze beeldbepalende plaats vereist een kwalitatieve ontwikkeling.

Daarom worden drie afzonderlijke procedures op maat van het gebouw gelanceerd zodat elke plek een passende en lokale invulling krijgt. Er is op dit ogenblik nog 1 oproep lopende.