Woonproject met focus op dorpse architectuur

De gemeente Sint-Laureins wenst op de site aan de Smissestraat een kernversterkend woonproject te realiseren. Deze centrale plek in de gemeente vraagt om een kwalitatieve ontwikkeling voor een gemengd publiek. De kwaliteit van de nieuwe architectuur en de belevingswaarde van het (semi-publiek) groen worden bepalend voor de totale site die grenst aan het monumentale Godshuis. De gemeente ziet met het project een uitgelezen kans om een wijk te creĆ«ren waar dorpse architectuur de boventoon voert.

Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke beoordelingscriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van onderstaand formulier. 

De gemeente Sint-Laureins en Veneco kozen ervoor de documenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. Je bent niet verplicht om je te identificeren. Door je toch te identificeren, kunnen wij jou op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden je daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Sarah De Pourcq

Indiening

De lopende procedure werd stopgezet om bepaalde selectie-eisen bij te stellen, waarvoor een nieuwe beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is.

De procedure zal binnen afzienbare termijn worden heropgestart.

Vragen? 

Sarah De Pourcq
E: sarah.depourcq@veneco.be
T: 09/251 22 22