Saterstraat

Aalter

Eerste fase

In de eerste fase is nog 1 lot te koop voor open bebouwing. 

De oppervlakte is 496 m2 en de prijs bedraagt 325 euro/m2

Tussen de loten 15 en 16 komt er een wandelpad zodat er een verbinding ontstaat tussen de 1ste en 2de fase. 

MEER INFO? Tel: 09/251.22.22 of wendy.vanlaere@veneco.be

Tweede fase - Verkoop individuele loten

De verkoop van de individuele loten is gestart. Download de infobundel voor alle info over de beschikbaarheid en de prijzen. 

Tweede fase - Planning

De tweede fase van het project in de Saterstraat is een uitbreiding op de bestaande verkaveling. Het wordt een totaalproject van 20 wooneenheden met gemengde samenstelling: 

- 4 individuele kavels
- 2 sociale woonkavels
- 6 sociale gekoppelde seniorenwoningen
- een innovatief woonproject bestaande uit 8 wooneenheden

De 2 fasen vormen één ruimtelijk geheel. De realisatie van de infrastructuur en groenaanleg is zo goed als afgerond. 

Het ambitieniveau voor het innovatief woonproject bestaat uit:
- een kwalitatief woonprogramma;
- met kwalitatieve gemeenschappelijke buitenruimte;
- een project dat wordt geïntegreerd in de omgeving;
- dat inzet op de integratie van duurzame en ecologische initiatieven. 


Op 26-11-2020 organiseerde de gemeente Aalter samen met Veneco een digitaal infomoment. Bekijk hier de FAQ. 

Voor de realisatie van dit innovatief woonproject is Veneco op zoek naar een private partner. 


Download hier de projectfiche. 

 

 

project

Saterstraat , Aalter - Meetjesland

Een totaalproject van 20 wooneenheden met gemengde samenstelling.