Site Paterskerk

Eeklo

Meer groen, economie en ruimte voor de burger

Veneco is door de stad Eeklo aangeduid als projectregisseur voor het stadsvernieuwingsproject t.h.v. de kloostersite. De site wordt gekenmerkt door de leegstaande en vervallen Paterskerk, het voormalige Minderbroedersklooster en een historische kloostertuin.

De opdracht is te komen tot een integrale en kwalitatieve herontwikkeling van de kerk, het klooster en de kloostertuin. Door de herhuisvesting van een deel van de stadsdiensten komt de publieke dienstverlening centraal in het centrum te liggen. De inrichting van een stadspark zorgt voor een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Markt en het scholencomplex in de Zuidmoerstraat. 

Ondertussen werd een plan van aanpak uitgewerkt en het masterplan verfijnd. Veneco begeleidt de stad en de 3 projectontwikkelaars, actief op de site, zodat alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd. We bewaken eveneens een goede uitvoering van het masterplan. We streven naar een project waarin plaats is voor wonen en werken, volgens de schaal en de draagkracht van deze waardevolle site. 

Zowel de onderhandelingen tussen de stad en de projectontwikkelaars als de uitwerking van het herhuisvestingsprogramma zijn opgestart. 

Tot slot maakten we samen met de stad Eeklo een subsidiedossier 2020 op voor het stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen.

Meer info?

Neem contact op met peter.lacoere@veneco.be of raf.anthoni@veneco.be

Copyright beelden 

Plusoffice architecten

project

Site Paterskerk, Eeklo - Meetjesland