Woonproject Hebbelynck

Merelbeke

In de kern van Merelbeke zijn verschillende deelprojecten in voorbereiding om de verdichting van het centrum te bevorderen.

Veneco kreeg de opdracht tot co√∂rdinatie en afstemming van deze private deelontwikkelingen. Daarnaast heeft de gemeente een terrein in eigendom dat in aanmerking komt voor herontwikkeling, namelijk de site Hebbelynck, gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg en de sportsite. Om de verschillende private deelontwikkelingen en deze van de gemeente goed op elkaar af te stemmen, begeleidde Veneco de gemeente in de opmaak van een masterplan en in de onderhandelingen met de private partners. 

Er komt een nieuw groen publiek domein dat een verbinding legt tussen het kerkplein en de Sportstraat. Langs dit verkeersvrije openbare domein is er ruimte voor een woonontwikkeling op privaat terrein en een ontwikkeling op een deel van het gemeentelijk terrein. Hiervoor is een PPS-samenwerkingsverband opgezet met de aanpalende ontwikkelaar Defrabo. 

Een groot deel van het private project is inmiddels uitgevoerd. Voor de realisatie van het publieke domein en het woonproject ondersteunde Veneco de gemeente in hun zoektocht naar een private partner. Hiervoor werd een procedure gelanceerd waarbinnen drie geselecteerde teams een offerte uitwerkten. 

Het team Matexi - team Kampvuur (Dhooge Meganck - DENC-STUDIO) kwam als winnaar uit de bus en werkt het project nu verder uit. 

Partners Gemeente Merelbeke
  Matex - Kampvuur
In de media Oktober 2023: Winnend ontwerp site Hebbelynck gekend

Contactpersoon

project

Woonproject Hebbelynck, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

  • 2018: opmaak grensoverschrijdend Masterplan
  • 2020: samenwerkingsovereenkomst private ontwikkeling
  • 2021: start plaatsingsprocedure gemeentelijk project
  • 2023: gunning gemeentelijk project

Copyright beelden

  • BUUR & Wielfaert architecten
  • Matexi