Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst - IOED

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 7 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke. 

Adviezen over concrete dossiers zijn aan te vragen via info@ioedmeetjesland.be
Meer info: www.ioedmeetjesland.be 

                                

 

Veneco en Cultuurregio Leie Schelde dienden samen met de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte een aanvraag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om een intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst (IOED) op te richten. Dit beleidsplan is ondertussen goedgekeurd. Van zodra de subsidieaanvraag voor IOED Leie Schelde wordt goedgekeurd, gaat de onroerend erfgoedwerking van start op 1 januari 2021. Ondertussen werken we verder aan de contouren van de nieuwe IOED-werking. De afgevaardigden uit elke gemeente krijgen hierin een cruciale rol. 

De IOED levert advies inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Expertises rond bouwkundig en archeologisch erfgoed hebben we in huis. Takenpakket:

  • Actief meebouwen aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van elke gemeente en versterken van de lokale en bovenlokale beleidsvisies met haar expertise door de actualisatie van de lokale inventarissen bouwkundig erfgoed en het opmaken van een waarderingskader.
  • Versterken van de lokale besturen in het beheer van onroerend erfgoed door concrete dienstverlening: adviezen over vergunnings- en sloopaanvragen.
  • Een eigen ge├»ntegreerde erfgoedwerking uitbouwen door de organisatie van feedbackgroepen en functioneren als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten.
  • De groei van een maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed stimuleren door de uitbouw van een uitgebreide publiekswerking.
  • Het implementeren van een effici├źnte structuur, een transparant zakelijk beheer en administratie.

                 

 

Raamcontract opmaken beheersplannen

Op vandaag overstijgt het aantal adviesvragen de capaciteit van deze dienstverlening. Er is bij de gemeenten een grote vraag naar de opmaak van beheersplannen voor beschermde onroerende erfgoeditems.

Veneco biedt de gemeenten een trajectbegeleiding aan. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus (Architectenbureau Serck bvba, Architectenbureau Maarten Dobbelaere & Antea Groep, Atelier Romain & 61 Defacqz) ondersteunt Veneco de lokale besturen bij de opmaak van een beheersplan.