Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst - IOED

Zorg jij mee voor ons erfgoed?

Vlaanderen telt heel wat waardevol erfgoed waarvan een minderheid is beschermd. Hoe wordt bepaald welk erfgoed waardevol is? En wat betekent dit voor de eigenaar of bewoner? 

Vaststelling inventaris bouwkundig erfoed

De bestaande inventaris Bouwkundig Erfgoed werd de laatste keer juridisch vastgesteld in 2014. Sindsdien is het erfgoed geëvolueerd. Een nieuwe actualisatie drong zich dan ook op. In 2021 deden IOED Meetjesland en Leie Schelde een nazicht van respectievelijk 2.279 en 1.262 objecten. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers bezorgden de IOED's de lijsten aan het agentschap met de te actualiseren gegevens zoals wijziging straatnamen, verlies erfgoedwaarde of sloop van delen/gehelen,...

Reeds vastgesteld erfgoed dat nog bewaard is en voldoende erfgoedwaarde bezit, zal opnieuw vastgesteld worden. Erfgoed dat intussen gesloopt werd of te weinig erfgoedwaarde heeft, zal geschrapt worden. 

In de provincie Oost-Vlaanderen worden er 18.700 items opnieuw vastgesteld en 2.200 objecten geschrapt.

Het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022 en is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen zoals bvb. benaming, titel, afbakening van het perceel,…   

Voor de gemeenten maakten we een overzicht van enkele aandachtspunten

IOED

Bij de term ‘erfgoed’ denken we spontaan aan grote monumenten zoals kerken, kastelen en riante villa’s. Maar ook bijvoorbeeld kleine charmante constructies zoals kapelletjes, hoeves en grafmonumenten maken deel uit van de rijke waaier aan bouwkundig erfgoed. En er is meer. Ons verleden wordt immers mee gevormd door archeologisch en landschappelijk erfgoed. 

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) wil het bijzondere erfgoed in de regio bewaren. De IOED ondersteunt meerdere gemeenten op vlak van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Veneco maakt deel uit van:

IOED Meetjesland samen met COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) en 8 Meetjeslandse gemeenten. 

E: info@ioedmeetjesland.be

IOED Leie Schelde samen met de Cultuurregio Leie Schelde en 5 gemeenten.

E: ioedleieschelde@veneco.be 

Meer weten?

Download de folder over IOED Meetjesland.
Download de folder over IOED Leie Schelde. 

Bekijk de lanceringsfilm van IOED Leie Schelde op YouTube