Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst - IOED

Zorg jij mee voor ons erfgoed?

Vlaanderen telt heel wat waardevol erfgoed waarvan een minderheid is beschermd. Hoe wordt bepaald welk erfgoed waardevol is? En wat betekent dit voor de eigenaar of bewoner? 

IOED

Bij de term ‘erfgoed’ denken we spontaan aan grote monumenten zoals kerken, kastelen en riante villa’s. Maar ook bijvoorbeeld kleine charmante constructies zoals kapelletjes, hoeves en grafmonumenten maken deel uit van de rijke waaier aan bouwkundig erfgoed. En er is meer. Ons verleden wordt immers mee gevormd door archeologisch en landschappelijk erfgoed. 

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) wil het bijzondere erfgoed in de regio bewaren. De IOED ondersteunt meerdere gemeenten op vlak van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Veneco maakt deel uit van:

IOED Meetjesland samen met COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) en 7 Meetjeslandse gemeenten. 

E: info@ioedmeetjesland.be

IOED Leie Schelde samen met de Cultuurregio Leie Schelde en 5 gemeenten.

E: ioedleieschelde@veneco.be 

Meer weten?

Download de folder over IOED Meetjesland.
Download de folder over IOED Leie Schelde. 

Bekijk de lanceringsfilm van IOED Leie Schelde op YouTube