Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Meetjesland

Volgende projecten rollen we uit in de regio Meetjesland. We zorgen ook voor een continue kennisdeling en informatieverstrekking in een regionaal overleg energie en klimaat, een collegawerkgroep mobiliteit en informatiesessies lokale economie. 

Onroerend Erfgoed en archeologie

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 8 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke. 

De IOED verleent advies inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De 3 initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Expertises rond bouwkundig en archeologisch erfgoed hebben we in huis. 

Adviezen over concrete dossiers kan u aanvragen via info@ioedmeetjesland.be.

Meer info: www.ioedmeetjesland.be

 

Energie & klimaat

Op 1 maart 2017 ging het project ‘Meetjesland = klimaatgezond’ van start voor 14 Meetjeslandse gemeenten. 
Hiermee ondersteunen Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen de Meetjeslandse gemeenten op 2 sporen:

  • bij de opmaak van een klimaatactieplan;
  • bij de uitvoering van de acties van het klimaatactieplan.

Het doel is om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers de CO2-uitstoot in de regio drastisch te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatopwarming te verzachten. 

De opmaak van de klimaatactieplannen werd ondertussen afgerond. Bekijk www.meetjeslandklimaatbestendig.be voor het regionale adaptatieplan. 

We voltooiden en rolden volgende regionale acties uit:

  • De renteloze energielening in Eeklo, Kaprijke, Lovendegem, Nevele, Sint-Laureins en Waarschoot. Klik hier voor meer info.  
  • Klimaatscholen Meetjesland i.s.m. SOM vzw. 
  • Plaatsen van zonnepanelen op gemeentegbouwen via derdepartijfinanciering en burgerparticipatie.
  • Groepsactie stookolietanksanering.
  • Duurzaam toerisme i.s.m. Toerisme Meetjesland.

Volg de concrete acties op de website van Meetjesland Klimaatgezond

Hergebruik hoeves

Onderzoekscijfers van het ILVO (Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek) tonen aan dat gemiddeld 15 % van het landbouwgebied niet-agrarisch benut wordt. 
De continue afname van het aantal landbouwbedrijven, in combinatie met de wettelijke mogelijkheden binnen de zonevreemde basisrechten, zorgen ervoor dat agrarisch vastgoed aantrekkelijk wordt waardoor o.a. vrijgekomen hoeves zelden een agrarisch hergebruik kennen. 
Het gevolg hiervan is een verdere residentialisering en versnippering van onze open ruimte waarin landbouwers steeds moeilijker toegang krijgen tot betaalbare en bruikbare landbouwgebouwen -en gronden. 

De Provincie Oost-Vlaanderen deed een beroep op Veneco om binnen het kader PDPO-project 'hergebruik hoeves, een uitdaging' ontwerpend onderzoek uit te voeren naar hoeves in het Meetjesland met een specifieke problematiek rond hergebruik. 
Het ontwerpend onderzoek vertrekt vanuit de druk op landbouw en kwalitatieve open ruimte. De leegstaande structuur vormt hierbij niet de basis van de probleemstelling, wel de manier waarop ze wordt hergebruikt en welke impact dit heeft op de omgeving. 

In deze studie onderzoeken we a.d.h.v. 3 cases in het Meetjesland hoe het hergebruik van hoeves kan bijdragen aan een kwalitatief openruimtegebied waarbinnen ruimtelijk verantwoorde landbouw wordt gestimuleerd.