Medewerker mobiel energiehuis

Veneco is erkend als energiehuis en wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren maken we werk van een aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. 

Veneco zoekt een medewerker om het nieuw project ‘Mobiel energiehuis’ in goede banen te leiden.

Het mobiel energiehuis zal post vatten in uitgekozen wijken in het werkingsgebied van het energiehuis. Het wordt een woon- en energieloket dat tijdelijk in de wijk staat en de dienstverlening van het energiehuis heel laagdrempelig tot aan de voordeur van de buurtbewoners brengt. Doel is om in deze wijken een activerende buurtdynamiek op gang te brengen die bewoners aanzet om hun woning energetisch te renoveren. 

Interesse? 

De volledige functieomschrijving, ons aanbod en de aanwervingsprocedure vind je hier.