Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

De Prijkels

Deinze-Kruisem-Nazareth

De Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth. In het inrichtingsplan is bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren. 

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich kunnen vestigen. De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven. Het regionaal bedrijventerrein omvat de grootste uitbreiding en strekt zich uit over het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth. Het lokaal bedrijventerrein paalt aan de N35 en is 5 ha groot.

De bufferzone fungeert als een visuele en akoestische afscherming ten opzichte van de bestaande bebouwing.

In 'De Prijkels' zijn productie, opslag, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten toegelaten. Kleinhandel en autonome kantoren zijn niet toegelaten.

Te koop: hoeve in de zone 'De Lob'

De 17de eeuwse hoeve 'Hof ter Schaapbeke' staat te koop. Deze beeldbepalende hoeve heeft een belangrijke architecturale en archeologische erfgoedwaarde. 

Het perceel is 3.944 m2. Afhankelijk van de plannen van de koper is het mogelijk het perceel uit te breiden tot 5.666 m2. De prijs is 133,65 euro/m2

Wie interesse heeft, dient ten laatste op 4 juni 2020 een dossier in, zowel digitaal als aangetekend per post. De toewijscriteria en te volgen procedure staan in de infobundel. De bijhorende erfgoedscan is hier te downloaden. 

Wenst u een bezoek? Stuur een mailtje naar wendy.vanlaere@veneco.be

UPDATE WERKEN

In 2018 en 2019 ontwikkelden we de zones 'De Lob' en 'Zuidwest'. De eerste bedrijven zijn er ondertussen gestart met hun plannen. 

In 2020 en 2021 werken we verder aan het 'Lokaal bedrijventerreinen' en de ontwikkeling binnen 'De Poort'. 

Wilt u op de hoogte blijven over de werken in De Prijkels? Schrijf hier in op de nieuwsbrief. 

 

project

De Prijkels, Deinze-Kruisem-Nazareth - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Uitbreiding 'De Prijkels' voor lokale en regionale bedrijven. 

jaar

Start werken 2017

opdrachtgever

Gemeentebesturen Deinze, Kruisem en Nazareth

team

Studiebureau: Sweco

De Prijkels