Bedrijventerreinen en reconversieprojecten

Veneco heeft grote verdiensten op vlak van de aanleg van bedrijventerreinen. Op vandaag is 'De Prijkels' in Nazareth-Deinze-Kruisem het grootste dossier in uitvoering nl. 55 ha netto. In de loop van dit jaar gaan ook het bedrijvenpark in Maldegem (21 ha netto) en het lokaal bedrijventerrein 'De Meire' in Gavere (7 ha) in uitvoering.
Andere dossiers zijn in planningsfase.

De portefeuille van Veneco omvat ongeveer de helft lokale en de helft regionale bedrijventerreinen.