Singelken

Sint-Laureins

Singelken

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan was niet alleen sprake van een bedrijventerrein, maar ook van een zone voor gemeenschapsvoorziening. Palend aan het bedrijventerrein ontwikkelde de gemeente Sint-Laureins een terrein met ruimte voor sport, recreatie en jeugdvoorzieningen.

Bij de realisatie van het bedrijventerrein werd veel aandacht besteed aan de groenvoorzieningen. Een combinatie van zomereiken en lijsterbessen omringen het bedrijventerrein. Veneco staat in voor de aanleg en het onderhoud. De bedrijven dragen hierin bij via een parkmanagementvergoeding.

‘Singelken’ is een CO2-neutraal bedrijventerrein: bedrijven zijn dus verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit kan door afname en/of productie van groene stroom, deelname groenestroomproductie of een compensatie via emissiekredieten.

In de zone voor het lokaal bedrijventerrein zijn volgende activiteiten toegelaten: productie, verwerking en bewerking van goederen, verwerking en bewerking van grondstoffen, logistiek en dienstverlenende activiteiten. Autonome kleinhandel en kantoren zijn niet toegelaten. 

project

Singelken, Sint-Laureins - Meetjesland

Gelegen in de zone tussen de Vlamingstraat, Comercaatsweg, Dorpsstraat en Goochelaarstraat en nabij het centrum van Sint-Laureins.

opdrachtgever

Gemeentebestuur Sint-Laureins

studiebureau

Arcadis

aannemer

RTS

oppervlakte

5,6 ha