Aankoopcentrale duurzame voertuigen

De 11 Vlaamse streekintercommunales startten een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Ook bij Veneco kan men hiervoor terecht. De gezamenlijke aankoop van elektrische voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert.

                   


Opstart aankoopcentrale duurzame voertuigen

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Maar ook andere doelgroepen komen in aanmerking. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen heeft heel wat voordelen:

  • Interessante voorwaarden en kortingen
  • Ontzorging: Geen afzonderlijke bestekken vereist, alles gebeurt via één aanbestedende overheid
  • Mogelijkheid om nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen
  • Gespecialiseerde technische expertise en begeleiding in het configureren naar gelang de specifieke wens van het lokaal bestuur en de technische dienst
  • CO2-reductie door de verduurzaming van voertuigen (cfr. klimaatdoelstelling)

Lokale besturen zijn voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens,… De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen geeft lokale besturen de opportuniteit een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit project kadert naadloos binnen:

  1. De streekwerking van Veneco rond Klimaat en Energie: Klimaatkapstok 4 ‘Duurzame mobiliteit’.
  2. De ambities en doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, waarbij de gemeente streeft naar 40 % CO2-reductie tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050.

Aanbod

Je kan het aanbod bekijken en bestellingen plaatsen via de website www.gestroomd.be. Met deze vergroeningsactie besparen we jaarlijks naar schatting zo een 7 à 9 miljoen liter diesel. De CO2-uitstoot kan dalen met zo’n 23.000 à 30.000 ton.

Meer info

Met vragen en opmerkingen over de nieuwe aankoopcentrale, neem contact op met:
Annekatrien Beckers
E: annekatrien.beckers@veneco.be
T: 09/251.22.22