Herbestemming kerken

Sinds de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, ontwikkelden nagenoeg alle steden en gemeenten een langetermijnvisie over de toekomst van de parochiekerken op hun grondgebied, onder de vorm van een kerkenbeleidsplan. 

Veel steden, gemeenten en kerkbesturen komen tot het besef dat het vinden van een zinvolle en betaalbare neven- of herbestemming voor de kerken op hun grondgebied niet voor de hand ligt. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, de haalbaarheid en duurzaamheid van ideeën. Bovendien beseft men hoe belangrijk het is dat transformaties van kerken niet alleen doordacht, maar ook op een kwalitatieve manier gebeuren. Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of projecten op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren zijn. 

Veneco is samen met PARCUM, Vlinter en de andere streekintercommunales sterk betrokken bij de actuele ontwikkelingen en evoluties binnen dit thema en werkt actief mee aan de uitbouw van het ondersteuningsaanbod voor lokale besturen bij herbestemmingstrajecten.

Het aanbod van Veneco is drieledig:

 1. Kennisdeling: Veneco functioneert als kennisplatform, brengt de betrokken partijen samen en zorgt voor kennisuitwisseling.
 2. Visievorming: Veneco begeleidt gemeenten bij de opmaak en actualisatie van hun kerkenbeleidsplan.
 3. Coördinatie en begeleiding naar uitvoering: Veneco staat gemeenten bij als coördinator van het herbestemmingstraject van hun kerk(en). Veneco volgt de haalbaarheidsonderzoeken van het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ op voor de kerken binnen het eigen werkingsgebied. Omdat de stap naar effectieve uitvoering van de ontwikkelde visies niet vanzelfsprekend blijkt, zetten we volop in op de begeleiding van lokale besturen naar uitvoering van een concreet project. 

Veneco begeleidde de gemeenten Gavere en Nazareth bij de opmaak van hun kerkenbeleidsplan. En we volgen de haalbaarheidsonderzoeken van het Projectbureau voor projecten binnen het eigen werkingsgebied. 

Veneco volgde ook de haalbarheidsonderzoeken van het Projectbureau Herbestemming Kerken op voor de projecten binnen het eigen werkingsgebied, namelijk:

 • Heilig Kruiskerk in Boekhoute (Assenede): kinderopvang
 • Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Leerne (Deinze): columbarium of gemeenschapszaal
 • Sint-Aldegondiskerk in Lemberge (Merelbeke): gemeenschapsruimte en kantoren
 • Sint-Martinuskerk in Schelderode (Merelbeke): gemeenschapsruimte en stille ruimte
 • Sint-Kristoffelkerk in Scheldewindeke (Oosterzele): bibliotheek
 • Sint-Petrus en Paulus kerk in Middelburg (Maldegem): bezoekerscentrum, dorpspunt en depot
 • O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet (Sint-Laureins): multifunctionele invulling voor tentoonstellingen, voorstellingen, toeristisch infopunt,...
 • O.-L.-Vrouw Geboortekerk Overslag (Wachtebeke): multifunctionele invulling met centrumfuntie voor de gemeenschap
 • Sint-Egidiuskerk in Lembeke: participatieproject opgestart om te zoeken naar mogelijke nevenbestemmingen
 • Sint-Mauruskerk in Lievegem: onderzoek naar mogelijke invulling loopt

Tot slot begeleidden we de design & build opdracht voor de organisatie van de kinderopvang in de kerk in Boekhoute (Assenede), zochten we naar een uitbater voor de kerk in Overslag (Wachtebeke), en begeleidden we de gemeente Sint-Laureins voor concrete realisatie van de herbestemming van de kerk in Watervliet.

Meer info bij tina.verschueren@veneco.be.