Werken

Alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • binnenrenovatie (met een maximum te ontlenen bedrag van 5.000 euro)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum te ontlenen bedrag van 7.500 euro)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur).
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)

Investeringen waarvoor momenteel een premie wordt gegeven door Fluvius:

 • zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur)

Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de categorieën van werken:

 • elektriciteit en sanitair
 • binnenrenovatie

Voor andere categorieën van werken is doe-het-zelf niet toegelaten binnen MijnVerbouwLening.

Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder MijnVerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van MijnVerbouwLening.

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de MijnVerbouwLening dienen offertes steeds in het Nederlands opgesteld te zijn én moeten deze ook steeds voorzien zijn van een Belgisch postadres én BTW-nummer. Andere offertes kunnen wij niet aanvaarden. 
 • Meetstaten moeten steeds aangevuld worden met concrete offertes (eventueel van onderaannemers), waarin de werken concreet beschreven staan. Enkel meetstaten kunnen wij niet aanvaarden om het kredietbedrag te bepalen. 
 • De uitvoerder van de werken is steeds bindend. Hier kan, na goedkeuring van het krediet, niet meer van worden afgeweken.
 • Het reeds laten aanvangen van de werken, zonder garantie op goedkeuring van de MijnVerbouwLening, is steeds op eigen risico.