Aankoopcentrale duurzame voertuigen 'Gestroomd' geeft gas

De wetgever voorziet de komende jaren een snelle omschakeling binnen het Belgisch wagenpark van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Het spreekt voor zich dat lokale besturen een voorbeeldfunctie hebben binnen deze omschakeling. Om de besturen hierbij te ondersteunen, namen de Vlaamse streekintercommunales het initiatief om een aankoopplatform te starten voor elektrische dienstvoertuigen. Die aankoopcentrale publiceerde in het najaar van 2021, namens IGEMO, een aanbesteding voor duurzame voertuigen. 

Een mooi resultaat was het gevolg! Eind januari 2022 bekrachtigde de Raad van Bestuur van IGEMO de gunningen. 
 

Het startschot is gegeven

De bekrachtiging houdt in dat we nu alle aanbieders, die we meenemen in ons duurzaam mobiliteitsverhaal, gaan contacteren. We maken met hen de nodige afspraken en sluiten contracten af.

Enkele cijfers:

  • 190 voertuigen zijn in totaal aangeboden; 150 aanbiedingen waren daadwerkelijk geldig.
  • 17 verschillende merken plaatsten een aanbieding, waarvan 16 daarna ook effectief één of meer subpercelen gegund kregen. 
  • Er zijn kortingen aangeboden, variërend van 5 tot wel 40 %. Dit bewijst: bestellen via de aankoopcentrale is financieel een interessante zaak.

De volgende stappen

'Tijdens de maand februari worden alle goedgekeurde afspraken bekrachtigd en krijgt de gloednieuwe website www.gestroomd.be verder vorm. In de loop van maart zal het mogelijk zijn om de eerste bestellingen te plaatsen.' 

Sieg Vermeiren, Manager aankoopcentrale duurzame voertuigen “Gestroomd”,
IGEMO

Dit duurzame verhaal krijgt dus snel een vervolg!