Bezoek de tentoonstelling over dorpse architectuur in Assenede

Dorpskernen en landelijke woonkernen vragen om een aangepaste architectuur en stedenbouw, die zich op een kwalitatieve manier integreren in het lokale bebouwde weefsel. Dorpen worden op vandaag geconfronteerd met een verticale verdichting. De kleinschalige korrel van de bebouwing in de landelijke kernen komt steeds meer onder druk te staan van grootschalige en vaak contextloze meergezinswoningen. 

De “Toolbox Dorpse Architectuur” van AR-TUR reikt een taal aan om het gesprek over de verblijfskwaliteit in dorpen te stimuleren en geeft met diverse dorpse figuren en tactieken inspiratie over duurzaam ruimtegebruik en het wonen in meervoud. Tijdens een VeneConferentie over dit thema werd de toolbox toegelicht. 

Tentoonstelling

Bij de toolbox hoort een reizende tentoonstelling die van 30 mei tot 13 juni te bezoeken is in het gemeentehuis van Assenede, Kasteelstraat 1-3.