Een deelauto bij elke nieuwe woning? Veneco ondertekent nieuwe Green Deal.

Een eigen parkeerplaats bij elke woning is voorbijgestreefd. In de toekomst zou bij een nieuwe woning meteen ook de toegang tot een deelauto of deelfietsen inbegrepen kunnen zijn. Daarom ondertekenden we op maandag 22 april de nieuwe Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’. 

Minder parkeerplaatsen, meer leefbare woonwijken

In nieuwe woonontwikkelingen raken parkeerplaatsen niet altijd verkocht. Dat is zonde, want die verharde ruimte zou een groene ruimte kunnen zijn. Bovendien kosten onverkochte parkeerplaatsen handenvol geld. Echter, projectontwikkelaars zijn vaak gebonden aan minimum 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid, opgelegd door steden of gemeenten. Deze normen zijn achterhaald, want dankzij deelmobiliteit zijn er minder auto’s en minder parkeerplaatsen nodig. Met deze Green Deal zetten steden, gemeenten en projectontwikkelaars gezamenlijk in op het aanpassen van de parkeernorm naar duurzame en gedeelde mobiliteit.

Veneco engageert zich voor deelmobiliteit

De parkeernorm is maar één van de vele obstakels die de ondertekenaars samen willen aanpakken: zo is er o.a. een ruimer aanbod van (elektrische) deelmobiliteit nodig, moet het concept van deelmobiliteit bekender worden, en is er meer kennisuitwisseling nodig tussen verschillende spelers. De gezamenlijke inspanningen van alle ondertekenaars hebben geleid tot meer dan 350 acties.

Enkele initiatieven van Veneco op een rijtje:

  • Het plaatsen van minstens 1 deelwagen in een woonomgeving van minstens 5 gemeenten
  • Het informeren van de bewoners over de deelwagen in hun buurt via een infomoment
  • Tweemaal per jaar bevragen van gebruikers van de deelwagens over het gebruik en de impact ervan op de woonomgeving (dat kan dan gaan over modal shift etc.)
  • Het installeren van 300 deelfietsen via de VVR op de best mogelijke locatie zodat zo veel mogelijk mensen in hun woonomgeving gebruik kunnen maken van een deelfiets
  • Het aanmoedigen van minstens vijf gemeenten om extra inspanningen te leveren op het vlak van buurtgerichte deelfietsen

De Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’ is een initiatief van Autodelen.net, de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, en wordt gesteund door het Departement Omgeving.

Copyright foto: Jasper Tack