Kerk in overslag binnenkort brouwerij

In juni lanceerden de gemeente Wachtebeke en Veneco de oproep: wie zorgt voor een nieuwe invulling van de kerk? Kandidaten hadden tijd tot eind augustus om een voorstel in te dienen.

De toekomst van de kerk

De zoektocht naar een nieuwe invulling is een volgende logische stap in het herbestemmingstraject voor de kerk in Overslag. Het gaat om een erfpacht waarbij de erfpachtovereenkomst kosteloos wordt toegestaan voor een periode van 15 jaar (verlengbaar). Gedurende deze periode geeft de erfpachter de kerk een nieuwe, private invulling in combinatie met een minimale publieke toegankelijkheid voor de lokale gemeenschap. 

Brouwerij en buurtpunt

Alle ingediende voorstellen werden door een professionele jury beoordeeld. Belangrijke parameters waren de kwaliteit en realiseerbaarheid van het projectvoorstel, kortom: past de invulling in het kerkgebouw? Hoe draagt de nieuwe invulling bij aan het lokale buurtleven? En is het voorgestelde plan haalbaar? Het voorstel van Brouwerij Broers scoorde het sterkst. Het voorstel omvat de verhuis en uitbreiding van de bestaande ambachtelijke brouwerij naar de kerk, het inrichten van een proeflokaal, een buurtpunt met o.a. broodautomaat en toeristische informatie, een dorpswinkel met lokale Smaak-van-Waas-producten, … De gemeente beslist dan ook om in samenwerking met intercommunale Veneco de onderhandelingen op te starten met Brouwerij Broers om zo tot een intentie-overeenkomst erfpacht te komen.

Stap naar realisatie

De volgende stap is het opmaken van de renovatieplannen, het indienen van de vergunningsaanvraag en tot slot de effectieve verbouwingen. Om een kwalitatieve uitwerking te garanderen, zal Veneco de erfpachter begeleiden bij het organiseren van een mini-wedstrijd tussen 3 architectenteams. In tussentijd heeft Brouwerij Broers al heel wat ideeën om een tijdelijke invulling te organiseren in en rond de kerk. Zo krijgen we al een voorsmaakje van de ambachtelijke bieren en streekproducten die binnenkort permanent in de kerk te verkrijgen zijn.