Loketmedewerkers Wonen en Energie volgen 3 webinars

Energiehuis Veneco zorgde in samenwerking met de aangesloten besturen en SOM vzw voor de opstart van een energieloket ‘Wonen en Energie’ in elke gemeente. Aan dit loket kan je als inwoner terecht met vragen over premies, energiebesparende maartegelen en mogelijke financiering.

Om de loketmedewerkers klaar te stomen, organiseerden we drie webinars. Tijdens de opleiding gingen we dieper in op het bestaande financieel en praktisch ondersteuningsaanbod voor inwoners met (ver)bouwplannen en boden we een leidraad a.d.h.v. veelgestelde vragen. 

Deze aanpak was een succes. Meer dan 30 loketmedewerkers woonden de webinars bij. Elke gemeente uit het werkingsgebied was vertegenwoordigd. 

Om alle relevante kennis en ervaring over wonen en energie uit te wisselen, zal jaarlijks een dergelijke opleiding op de agenda staan. Zo garanderen we de kwaliteit van de dienstverlening aan de energieloketten. 

De openingsuren van elk energieloket zijn te raadplegen op onze website
Nog een vraag? Raadpleeg eerst onze FAQ