Maldegem: Omleiding tijdens werken N9 - Staatsbaan

Op dinsdag 1 juni start aannemer Stadsbader in opdracht van Veneco, de gemeente Maldegem, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de wegen- en rioleringswerken in een deel van de N9/Staatsbaan in Adegem (tussen Staatsbaan 10 en 50). Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat het afvalwater van 46 inwoners zal aansluiten op de riolering van de Gentse Steenweg. Daarnaast zal het kruispunt met de Gentse Steenweg heringericht worden naar een lichtengeregeld kruispunt en komt er op de N9 een nieuwe aantakking naar de uitbreidingszone van het bedrijventerrein. 

Tijdens de werken zal het verkeer op de N9 via lichtenregeling alternerend over één vak rijden. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien vanaf Eeklo (“Den Teut”) naar de E34 om via de Aalterbaan (N44) de weg verder te zetten. Verkeer komende vanuit Adegem richting Maldegem-centrum, zal niet kunnen afslaan aan de Gentse Steenweg. Maldegem-centrum blijft bereikbaar via de Oude Gentweg. Verkeer vanuit Maldegem-centrum richting Adegem kan gebruik maken van de lichten ter hoogte van de Sint-Barbarastraat. Alle handelszaken blijven steeds bereikbaar.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen volgens de huidige planning duren tot midden september 2021. De timing is steeds afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. Alle info via www.veneco.be/bedrijvenparkmaldegem.