Meer plaats voor fietsers in het Singelken

In 2018 ondersteunde Veneco de gemeente Sint-Laureins in de aanvraag van subsidies voor het verduurzamen van het bedrijventerrein Singelken. 

Samen met de gemeente volgde een biodiversiteitsonderzoek en werd een actieplan opgemaakt.

De plaatsing van een overdekte fietsenstalling, met ruimte voor 40 fietsen, is één van de acties die eind november is uitgevoerd. 

Een bijkomend stukje natuur 

In 2021 volgen nog de plaatsing van nestkastjes, het inzaaien van een bloemenmengsel en het aanvullen van de bufferbeplanting.