Onze Jaarvergadering digitaal

De Jaarvergadering is sedert een aantal jaar een uitgelezen inhoudelijk moment waarop we een externe spreker uitnodigen. We planden onze Jaarvergadering in Brouwerij Huyghe in Melle in aanwezigheid van Thomas Rau, maar dat werd noodgedwongen verplaatst naar 10 december 2020.

De Jaarvergadering ging digitaal door in aanwezigheid van 20 van de 21 gemeenten. Andere geïnteresseerden volgden via Facebook Live. 

We lichtten een overzicht toe van onze werking in 2019: het was het werkingsjaar waar we op alle terreinen vooruitgang hebben geboekt. De engagementen naar de vennoten worden opgenomen en op vraag van de gemeenten ontplooiden we nieuwe dienstverlening. 

Vanuit onze inhoudelijke kernwaarden naar het verhogen van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zoeken we naar een coherente aanpak voor de regio aan de hand van een regionaal afwegingskader. We blijven dicht bij onze oorspronkelijke doelstellingen door het creëren van ruimte voor ondernemers, het versterken van de afdeling ruimtelijke planning als ruggengraat van de intercommunale en in te zetten op streekontwikkeling voor de thema’s erfgoed, energie & klimaat, mobiliteit en lokale economie.

Met de afdeling projectregie begeleiden we de gemeenten op vlak van projectontwikkeling: we bemiddelen en onderhandelen in functie van de belangen van de gemeente en schakelen de nieuw opgerichte kwaliteitskamer ‘VakWeRK’ in. 

Tot slot zit ook de intergemeentelijke dienstverlening in de lift. Die mikt op schaalvoordelen zoals een intergemeentelijke, professionele aanpak rond handhaving.

Samen zetten we in op het verhogen van expertise in de regio door het organiseren van opleidingen, VeneConferenties, collega- en themawerkgroepen. 

De Jaarvergadering keurde daarnaast de verbreding van onze statutaire doelstelling goed met de thema's cultuur, mens en samenleving en intergemeentelijke preventie.

Wilt u meer weten? Lees hier ons Jaarverslag.