Open ruimte beschermen via Open Ruimte RUP's

De gemeente Merelbeke beschikt vandaag over +/- 50 ha onbebouwd woonuitbreidingsgebied. Het gaat hier meestal over landbouwpercelen en percelen nabij landelijke dorpen. 

De versnippering van open ruimte, bijkomende verharding en dus bijkomende overstromingsproblemen, afname van het landbouwareaal, slechte ligging, geen voorzieningen,….Deze argumenten zorgen ervoor dat de gemeente strategische keuzes wil maken. Aan de hand van diverse objectieve criteria zoals bereikbaarheid openbaar vervoer, kernversterkend karakter,….werd voor elk gebied een afweging gemaakt. 

Deze verwerkte Veneco in een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’. De 1ste fase is momenteel lopende. Participatie en draagvlakcreatie zijn hierin cruciaal. 

Daarom organiseerde de gemeente Merelbeke zowel digitale livesesssies via het Youtubekanaal als fysieke infomomenten op afspraak. Via een begeleide tentoonstelling heeft de bevolking de mogelijkheid om de details per plangebied te raadplegen en vragen te stellen. Deze loopt nog tot 13 september en is enkel te bezoeken op afspraak

Veneco begeleidt op dit moment een 5-tal gemeenten met dergelijke ‘open ruimte RUP’s’, goed voor het schrappen van +/- 500 ha woonuitbreidingsgebieden.