Regionaal handhavingskader voor omgevingsmisdrijven

Op 1 december 2021 keurde onze Raad van Bestuur een Regionaal Handhavingskader goed. Dit kader beschrijft hoe de intergemeentelijke handhavingscel van Veneco omgevingsmisdrijven oplost voor 21 gemeenten rond Gent.

Veneco heeft een maatschappelijke opdracht in het stimuleren van een kwaliteitsvolle leefomgeving en werkt hiertoe reeds vanuit een regionaal afwegingskader. We vertalen de zogenaamde bouwshift naar het 
lokale niveau door enerzijds volop in te zetten op kernversterking en verdichting en anderzijds de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. Ook de klimaattransitie dwingt ons om na te denken over een duurzame toekomst voor de regio. Vanuit onze ervaring op het terrein en expertise is het belangrijk om in te zetten op die acties die de meest gunstige impact hebben op ons milieu en op een goede ruimtelijke ordening. 

Door de betrokkenheid van een groot aantal handhavingspartners en het grote spectrum van beschikbare handhavingsinstrumenten is het vastleggen van prioriteiten in een regionaal handhavingskader essentieel. Het maakt de samenwerking tussen deze partners en het inzetten van handhavingsinstrumenten efficiĆ«nter en gelijkvormiger.

Wil je weten hoe we samenwerken met politie? Welke misdrijven we snel kunnen aanpakken? 

Raadpleeg het handhavingskader

Vragen?

Neem contact op met Jeroen Wauters, stafmedewerker handhaving, op het nummer 0473/33.19.55 of via info@veneco.be.