Schrijf in voor de Werelddag van de Stedenbouw

Hoe realiseren lokale besturen de bouwshift?

Maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, verkeerscongestie, luchtverontreiniging, te weinig groen … zetten de urgentie van de bouwshift meer dan ooit op de voorgrond. Voor het realiseren van deze ruimtelijke transitie rekent Vlaanderen in belangrijke mate op lokale overheden. Of de bouwshift een succes wordt, zal dus voor een groot stuk afhangen van de ruimtelijke bestuurskracht en ambitie van steden en gemeenten. Maar hoe realistisch is dat in de huidige planningscontext?

Ook Veneco draagt inhoudelijk haar steentje bij

Donderdag 19-11 om 10.45 u:

 • Herbestemmen van slecht gelegen harde bestemmingen
  De herziening van een herbestemming via een RUP is het beste instrument om de bouwshift te realiseren. 
  Peter Lacoere, adviseur projecten
 • Beleidsplanning
  De Gemeentelijke Structuurplannen zijn op vele plekken aan herziening toe. Beleidsplannen moeten fungeren als een actueel ruimtelijk kader en als houvast voor gemeenten om een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid te voeren. 
  Hoe krijgt dit in gemeenten in het Venecogebied vorm? Wat zijn de voordelen van beleidsplannen? Wat zijn de kanttekeningen? 
  Steven Hoornaert, senior ruimtelijk planner  

Interesse?

De Werelddag vindt online plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 november. Inschrijven en het programma raadplegen kan via deze link