SOM vzw kantelt in bij Veneco

SOM vzw is bij de gemeenten en inwoners vooral gekend als ‘Woonwijzer Meetjesland’. Som vzw klopte aan bij Veneco met een vraag naar ondersteuning, zowel inhoudelijk als operationeel. Omdat er een duidelijke synergie is rond energie en klimaat en wonen, kantelt SOM vzw vanaf 1 juli in bij Veneco. Dankzij de intergemeentelijke samenwerking met bijhorende subsidies kunnen gemeenten hun lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel organiseren. Met deze fusie-operatie wordt de betrokkenheid van de gemeenten op de werking rond wonen, energie en klimaat nog groter.

Matthias Diependaele, Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed:

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. De gemeenten zijn voor de Vlaamse regering de geknipte overheden om het lokaal woonbeleid vorm te geven. We schuiven met Vlaanderen drie beleidsprioriteiten naar voren. We willen ten eerste een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte willen we ook dat de gemeenten hun inwoners informeren, adviseren en begeleiden. Vlaanderen ondersteunt de gemeenten om deze prioriteiten om te zetten in lokaal woonbeleid en stimuleert hen om hiervoor samen te werken. We trekken hiervoor bijna 50 miljoen euro uit. Ik ben blij dat Veneco in het Meetjesland aan de kar trekt om samen met de lokale besturen dé motor en dé regisseur van het lokaal woonbeleid te zijn.

Lees hier het volledige persbericht.