Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Vervoerregio Gent stelt korte termijn Openbaar Vervoer-plan voor

In juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking, een concept waarbij een vraaggestuurde visie op mobiliteit en combimobiliteit centraal staat. Om de mobiliteitsvraagstukken regionaal te benaderen, werden 15 vervoerregio's opgericht. 

Bijna het volledige werkingsgebied van Veneco valt binnen één daarvan, de Vervoerregio Gent. Daarom kreeg Veneco een adviserende rol binnen de politieke vervoerregioraad. We volgen alle ambtelijke werkgroepen en bieden ondersteuning aan de individuele gemeenten. Daarnaast namen we een klankbordrol op t.a.v. MOW en de experten van het studiebureau-consortium. 

De afgelopen maanden werkten we met alle stakeholders en betrokken organisaties aan het korte termijnplan voor openbaar vervoer en het concept Vervoer op Maat. Dit vormt de basis naar een betere en duurzame mobiliteit in de regio, wat moet uitmonden in een regionaal mobiliteitsplan op lange termijn. 

De Vervoerregio Gent organiseert voor alle gemeenteraadsleden van de 23 gemeenten een online Webinair om het Nieuw Openbaar Vervoer Plan toe te lichten. Inschrijven kan hier

Lees het volledige persbericht van de Vervoerregio Gent.