Watervliet: Uitbouwen van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk tot culturele en toeristische trekpleister

De gemeente Sint-Laureins, de kerkfabriek van Watervliet en Veneco hebben de handen in elkaar geslagen om de kerk van Watervliet uit te bouwen tot een culturele en toeristische trekpleister voor Sint-Laureins.

In 2017 werd het kerkenbeleidsplan in Sint-Laureins goedgekeurd door de gemeenteraad en hierin werd beslist tot nevenbestemming van de kerk waarbij naast kerkelijke diensten ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden. 

In 2019 werd via het Projectbureau Herbestemming Kerken het ontwerpbureau TV urbain architectencollectief + studiobont i.s.m. Callebaut architecten aangesteld om een haalbaarheidsstudie op te maken in overleg met de leden van de werkgroep. Zij hebben 4 scenario’s voorgesteld, hierbij werd één scenario weerhouden.

Weerhouden scenario

Het weerhouden scenario ziet eruit als volgt en is bijgevolg opgesplitst in volgende aspecten: 

  • nieuwe verwarming
  • installatie van sanitair en opwarmkeuken
  • inrichting van een multifunctionele publieksruimte
  • inrichting van tentoonstellingsruimte
  • inrichting van de inkom en toeristisch onthaal 

Gelet op de complexiteit van de opdracht en de bijhorende wetgeving, beslisten de gemeente en het kerkbestuur beroep te doen op de diensten van Veneco voor advies en projectbegeleiding bij de uitvoering van de opdracht. In samenwerking met Veneco wordt in eerste instantie de procedure voor aanstelling van een ontwerpteam aangevat. Dit ontwerpteam zal het weerhouden scenario evalueren, een definitief ontwerp opmaken, de vergunningsaanvraag indienen en het aanbestedingsdossier opmaken. Daarna worden de werken openbaar aanbesteed en gaat de aannemer over tot uitvoering van de werken.

Tijdsplanning

Een indicatieve voorlopige tijdsplanning ziet er als volgt uit:

  • Selectie ontwerpteam: 2021
  • Opmaak ontwerp, vergunningsaanvraag en aanbestedingsdossier: 2022-2023
  • Aanbesteding werken: 2023
  • Uitvoeren werken: 2024-2025
  • Ingebruikname: 2026

Kostprijs

De globale kostprijs (diensten en werken) wordt momenteel geraamd op 1,3 miljoen euro (incl. btw). We streven ernaar om voor één derde van dit bedrag subsidies te bekomen. Het resterende saldo wordt verdeeld tussen de gemeente en de kerkfabriek à rato 50-50 procent.

 

Dit initiatief heeft als einddoel imagoversterkend te werken voor Watervliet en zijn troeven, de Kathedraal van het Noorden, het topstuk ‘De Nood Gods’ en het beschermde dorpsgezicht ’t Stee. Bij uitbreiding wordt de dynamiek van de ganse gemeente verhoogd. Bovendien wordt – dankzij de geplande werken aan het gebouw – de toekomst van de kerk van Watervliet als monument blijvend gegarandeerd.