Doel en missie

Veneco werkt in vertrouwen, in een directe relatie en als verlengstuk van de gemeenten.

We werken samen met de gemeenten en complementair aan de werking van andere streekactoren om zo het lokale beleid te ondersteunen en te realiseren. Veneco faciliteert concrete projecten die een directe meerwaarde betekenen voor de gemeenten.

Veneco werkt op de volgende beleidsdomeinen:

  • Studie en realisatie van het economisch grondbeleid en economische ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen.
  • Ondersteuning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
  • Studie en realisatie van het woonbeleid.
  • Adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, e-government, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid en mobiliteit.