Brandweerkazerne

Evergem

Haalbaarheidsstudie voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en opleidingscentrum i.o.v. Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum wenst een nieuwe kazerne en opleidingscentrum te realiseren op een braakliggend terrein in de industriezone Durmakker in Evergem. Veneco is aangesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren die de opdrachtgever meer inzicht biedt in de concrete wensen, randvoorwaarden en mogelijkheden. 

Samen met de opdrachtgever organiseerden we enkele workshops. Eerst zijn de randvoorwaarden van het terrein zoals bouwvoorschriften, waterhuishouding en grondkwaliteit onderzocht. Vervolgens is het programma van eisen in kaart gebracht door de opmaak van een ruimtelijk organigram van alle lokalen en buitenruimtes die nodig zijn voor een brandweerkazerne met operationele zone, verblijfszone en opleidingscentrum. 

Op basis van deze informatie zijn enkele scenario's uitgewerkt tot schetsontwerp om een indicatie te geven van de bouwmogelijkheden op het terrein. Tot slot is een financiĆ«le raming gemaakt van het project, waarbij rekening is gehouden met alle onderzochte parameters. 

Partner Hulpverleningszone Centrum

Contactpersoon

project

Brandweerkazerne, Evergem - Meetjesland

Timing

  • 2022: opstart haalbaarheidsstudie
  • 2023: eindpresentatie haalbaarheidsstudie aan de Zoneraad