Dorpskern Zevergem

De Pinte

Herwaardering van de dorpskern in Zevergem

De gemeente De Pinte zet zich in om de dorpskern van Zevergem om te vormen van een voornamelijk geasfalteerde verkeersruimte naar een aantrekkelijker, groener en levendiger gebied. Zo werden er al diverse schetsen gemaakt om de ruimtelijke verbinding tussen het kerkplein en de achterliggende Scheldevallei te versterken. 

Veneco maakte een masterplan op voor de herinrichting van de dorpskern waarbij een intensief participatietraject werd doorlopen. 

Daarnaast begeleidde Veneco de gemeente ook bij het verkrijgen van subsidies en het uitwerken van een voortraject dat past binnen de budgettering van de gemeente op korte termijn. Het voortraject legt de focus op de vergroening van de dorpskern en past naadloos in de grotere visie van een volledige heraanleg in de toekomst. 

Op vraag van de gemeente begeleidde Veneco ook de plaatsingsprocedure voor de aanstelling van een landschapsarchitect. Dit bureau werkt het vergroeningstraject van de dorpskern verder uit. 

Partners Gemeente De Pinte
  Plattelandplus - Vlaanderen
  Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

project

Dorpskern Zevergem, De Pinte - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

  • 2022: aanvraag subsidies
  • 2023: participatietraject, parkeeronderzoek &
    plaatsingsprocedure aanstellen landschapsarchitect

Copyright beelden

  • Vergroening: Atelier AD
  • Andere: Veneco