Egmontpark

Gavere

Een groene long voor de kern van Gavere 

In 2007 verwierf het OCMW van Gavere een verlaten industrieterrein van ongeveer 6.000 m² in het centrum van Gavere, gelegen tussen de Markt, Onderstraat en Molenstraat. Hoewel het aanvankelijke plan was om dit gebied te verdichten volgens het bestemmingsplan, koos de gemeente ervoor om het gebied om te vormen tot een natuurlijke groenzone. Dit draagt bij tot een levendige dorpskern waar veilige verbindingen worden gecreëerd via aanpalende trage wegen. 

De gemeente investeert heel wat middelen. Zo brengt ze haar gronden volledig in en werkte de gemeente samen met aanpalende ontwikkelaars om het park verder uit te breiden. 

Voor de realisatie lanceerde de gemeente samen met Veneco een wedstrijdoproep. Via deze procedure werd landschapsarchitect Arne Deruyter i.s.m. plantkundige Steven De Bruycker aangesteld. Bij de selectie was ervaring met het behoud van bestaand groen en de aanplant van nieuw groen in functie van verkoeling, verdamping, belevenis en biodiversiteit belangrijk. Sleutelfactor was de buurtbewoners in verbinding brengen met de natuur.

Partners Gemeente Gavere
  Landschapsarchitect Arne Deruyter i.s.m. plantkundige Steven De Bruycker
  Agentschap Natuur en Bos
In de media November 2023: Groen licht voor het Egmontpark in Gavere

Contactpersoon

project

Egmontpark, Gavere - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

  • 2021: wedstrijdoproep
  • 2023: omgevingsvergunning
  • 2024: aanbesteding & start werken
  • 2025: oplevering