Innovatief woonproject

Wachtebeke

Leertraject innovatieve woonprojecten vanuit het lokaal bestuur

Veneco begeleidt het woonproject Melkerijstraat in Wachtebeke. In dit project is via een PPS-procedure een private ontwikkelaar gezocht die de woningen zal bouwen en vervolgens verhuren aan het lokale SVK-kantoor. Het is het eerste project in Vlaanderen waarbij een gemeentelijk terrein in de markt is gezet voor sociale doeleinden. Daarom verleende de provincie Oost-Vlaanderen in 2020 een subsidie aan de gemeente Wachtebeke om een leertraject over innovatieve woonprojecten voor lokale besturen op te zetten. 

Het doel was om de werkwijze van het project in de Melkerijstraat bekendheid te geven en daarnaast een tiental andere innovatieve projecten, waarin lokale besturen een fundamentele rol hadden, te documenteren en breder bekend te maken. De gemeente Wachtebeke vertrouwde dit thematisch project toe aan Veneco. 

Samen met de provincie en Architectuurwijzer organiseerden we drie vormingsvoormiddagen waarna we alle projecten bundelden op de website innovatiefwonen.be

Partners Gemeente Wachtebeke
  Provincie Oost-Vlaanderen
  Architectuurwijzer
In de media Januari 2023: Lancering website innovatiefwonen.be

Contactpersoon

project

Innovatief woonproject, Wachtebeke - Meetjesland

Timing

  • 2022: studiedagen bij Interwaas, Solva en Veneco
  • 2023: lancering website innovatiefwonen.be