Kinderkasteeltje

Nazareth

Begeleiding ontwikkeling site Kinderkasteeltje in Nazareth

De huidige Kinderkasteelsite wordt momenteel gebruikt door het CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) en de kinderopvang. De gebouwen zijn echter verouderd en hebben een grondige renovatie nodig. De site moet tevens plaats bieden aan de gemeentelijke buitenschoolse opvang. 

Veneco maakte in opdracht van de gemeente het masterplan op voor de ontwikkeling van de site. 

Dit masterplan vormt het kader voor de afstemming van de verschillende projecten (CKG, kinderopvang en IBO) binnen de context van het park. Na de afronding van het masterplan, werd in 2022 de architectuuropdracht voor het nieuwe gebouw gelanceerd. Veneco werd aangeduid als projectregisseur en organiseerde een aanbesteding om een ontwerpteam te selecteren. Maar liefst 31 teams stelden zich kandidaat, waarvan er 4 teams werden geselecteerd om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd. 

Het ontwerpteam van Bovenbouw Architecten werd aangeduid als winnaar. Momenteel werken de architecten het uitvoeringsdossier uit. 

Partners Gemeente Lochristi
  Jeugdhulp Don Bosco
In de media

oktober 2022: Gemeente Nazareth realiseert nieuwsbouw Kinderkasteeltje

 

Contactpersoon

project

Kinderkasteeltje, Nazareth - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

  • 2021: masterplan & lancering architectuuropdracht
  • 2022: gunning architectuuropdracht

Copyright beelden

  • Bovenbouw Architecten