Parkschool

Melle

Gemeentelijke basisschool en turnhal in een nieuw buurtpark

In de gemeente Melle begeleidden we de realisatie van een nieuw schoolgebouw & turnhal. Veneco trad op als projectregisseur en zorgde voor afstemming van het proces, de timing en het budget en coördineerde de aanverwante studieopdrachten.

De architecten werden geselecteerd via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het winnend architectenbureau was de T.V. Petillon Ceuppens & Schenk Hattori. 

Aannemer STRABAG startte op eind 2019 met de werken. 

De totale oppervlakte van de site is 2,2 ha en biedt plaats aan 350 leerlingen. De site heeft bovendien voldoende ruimte voor school en naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, de turnclub Immer Vooruit en verenigingen zoals het wijkcomité Elsdries zullen gebruik maken van de accommodatie. 

Het Elsdriespark als ontmoetingsruimte

De Parkschool bevindt zich te midden van een groene oase. Veneco maakte het ontwerp waarbij we maximaal inzetten op een natuurrijke inrichting en beleving. De belangrijkste doelstellingen:

 • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau;
 • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving;
 • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen);
 • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers;
 • ontharden met maximale waterinfiltratie. 

Het Elsdriespark wordt gerealiseerd dankzij subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos. 

              

Partners Gemeente Melle
  ANB Vlaanderen
  Provincie Oost-Vlaanderen
  VLM
In de media 6 juli 2021: Start aanleg van het Elsdriespark
  29 augustus 2022: De Parkschool wordt officieel geopend

Contactpersoon

project

Parkschool, Melle - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

 • 2017: open oproep Vlaams Bouwmeester
 • 2019: start bouwwerken
 • 2021: einde bouwwerken
 • 2021: aanleg park
 • 2022: ingebruikname school
 • 2024: definitieve oplevering

Copyright beelden

 • Johnny Umans
 • Veneco (dronebeelden)