Parkschool

Melle

Een parkschool voor Melle

In de gemeente Melle begeleidden we de realisatie van een nieuw schoolgebouw & turnhal. Veneco trad op als projectregisseur en zorgde voor afstemming van het proces, de timing en het budget en coördineerde de aanverwante studieopdrachten. De architecten werden geselecteerd via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het winnend architectenbureau is de Tijdelijke Vereniging Petillon Ceuppens, Schenk Hattori & Thomas De Geeter. 
Aannemer STRABAG startte op 1 oktober 2019 met de werken. 

De totale oppervlakte is 2,2 ha en biedt plaats aan 350 leerlingen. De site heeft bovendien voldoende ruimte voor school en naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, de turnclub Immer Vooruit en verenigingen zoals het wijkcomité Elsdries zullen gebruik maken van de accommodatie. 

Een groenpool als ontmoetingsruimte

De parkschool bevindt zich te midden van een groene oase. Veneco maakte het ontwerp voor het Elsdriespark. We zetten hierbij maximaal in op een natuurrijke inrichting en beleving. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau;
  • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving;
  • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen);
  • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers;
  • ontharden met maximale waterinfiltratie. 

Op dinsdag 6 juli 2021 werd de eerste spadesteek gegeven. 

En op 29 augustus 2022 werd de school officieel geopend. Lees hier het persbericht en bekijk de foto's. 

Vlaamse subsidies

Het Elsdriespark wordt gerealiseerd dankzij subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos. 

Foto's: Veneco & Johnny Umans

project

Parkschool, Melle - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent