Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Site Hebbelynck

Merelbeke

In de kern van Merelbeke zijn verschillende deelprojecten in voorbereiding ter verdichting van het centrum van de gemeente.

De gemeente Merelbeke stelde Veneco aan tot co√∂rdinatie en afstemming van deze private deelontwikkelingen. Ook de gemeente heeft een terrein in eigendom dat in aanmerking komt voor herontwikkeling nl. de site Hebbelynck, gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg en de sportsite. Om de verschillende private deelontwikkelingen en deze van de gemeente goed op elkaar af te stemmen, bereidt Veneco een bindend masterplan voor waarbij de bijkomende wooneenheden en nieuw publiek domein evenwichtig op elkaar worden afgestemd.

In een volgende fase zet Veneco een publiek-private samenwerking (PPS) op tot de herontwikkeling van het eigen deelproject 'Hebbelynck'. 

project

Site Hebbelynck, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Dit is een stadskernversterkingsproject waarbij zowel de gemeente als private actoren zijn betrokken. Veneco treedt hier op als projectregisseur. 

jaar

2019

opdrachtgever

Gemeente Merelbeke