Site Hebbelynck

Merelbeke

In de kern van Merelbeke zijn verschillende deelprojecten in voorbereiding ter verdichting van het centrum van de gemeente.

De gemeente Merelbeke stelde Veneco aan tot co√∂rdinatie en afstemming van deze private deelontwikkelingen. Ook de gemeente heeft een terrein in eigendom dat in aanmerking komt voor herontwikkeling nl. de site Hebbelynck, gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg en de sportsite. Om de verschillende private deelontwikkelingen en deze van de gemeente goed op elkaar af te stemmen, werkte Veneco een masterplan uit waarin de bijkomende woningen en het nieuw publiek domein mooi in elkaar overvloeien.

Zo komt er een nieuwe verbinding vanaf het gemeentelijk plein naar de Sportstraat. Langs dit verkeersvrije openbaar domein is er plaats voor private ontwikkeling en de ontwikkeling op gemeentelijk terrein. Hiervoor werd met de aanpalende ontwikkelaar Defrabo een PPS opgezet. 

In de huidige fase zet Veneco een publiek-private samenwerking (PPS) op  voor het tweede deel nl. de herontwikkeling van het gemeentelijk deelproject 'Hebbelynck'. 

Meer info?

Neem contact op met peter.lacoere@veneco.be of yen.vandervoort@veneco.be

Copyright beelden

BUUR & Wielfaert architecten

Matexi

project

Site Hebbelynck, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Dit is een stadskernversterkingsproject waarbij zowel de gemeente als private actoren zijn betrokken. Veneco treedt hier op als projectregisseur. 

jaar

2019

opdrachtgever

Gemeente Merelbeke